top of page

Kjøpsbetingelser

Levering
Alle ordre sendes samlet om ikke annet er avtalt. Har du bestilt en vare som ikke er på lager så vil vi vente med å sende pakken til ordren er komplett.
NB! Dersom du ønsker en vare sendt til utlandet, kontakt oss for fraktinformasjon.

Uavhentede pakker
Husk at du må hente pakken innen oppgitt frist opplyst av transportøren! Gjør du ikke det vil pakken sendes i retur til oss. Dersom du angrer kjøpet må varen hentes ut og deretter returneres til oss. Angrerettskjema ligger i pakken.

På varer som returneres iht angrerett så får du som kunde tilbakeført det du betalte for varen + frakt en vei. 

Dersom du unnlater å hente ut bestilte varer, kan vi fakturere deg for et gebyr på kr 500.

 

Retur og bytte

Hvordan returnerer/bytter jeg en vare kjøpt i nettbutikken?
Har du mottatt en vare som ikke svarte til forventningene, ikke passet eller liknende kan du få byttet varen hos oss, få pengene tilbake, eller ny vare. Send en e-post til post@seilbaatsenteret.no der du beskriver hva du ønsker, bytte eller pengene tilbake. Vi lager da ett notat på ditt kundekort med disse opplysningene. 

Før du sender varer tilbake til oss må du fylle ut ett returskjema som beskriver hva du skal returnere og hvorfor.

På varer som returneres iht angrerett så får du som kunde tilbakeført det du betalte for varen i sin helhet, men må selv stå for fraktkostnader.

OBS! Ved retur av varer ikke teip eller skriv rett på originalemballasjen! Pakk varen forsvarlig inn, husk at vi må selge varen som ny.  Ved retur og bytte er du ansvarlig for varen. Når du skal bytte en vare skal varen være ubrukt og originalemballasjen være uskadd. Husk at pakker som sendes i post kan få tøff behandling. Varer som er spesialtilpasset eller kappet på ønsket lengde det være seg tauverk, rigwire osv. kan ikke byttes/angres.

 

Reklamasjon

Har du kjøpt en vare i nettbutikken som det er noe feil med eller ønsker å reklamere på?
Ta kontakt med oss på e-post post@seilbaatsenteret.no før du sender varen tilbake, oppgi ditt ordrenummer, hvilken vare det gjelder og hva feilen er. Det er også fint om du kan sende ett bilde av produktet som viser feilen i de tilfellene dette er mulig. Dersom vi ikke enkelt kan løse problemet for deg på e-post vil vi sende deg en returseddel for retur av varen. Ved reklamasjon vil vi om mulig utbedre feilen på vårt verksted eller bytte varen med en ny. I noen tilfeller må vi sende varen videre til vår leverandør, i disse tilfellene vil vi informere deg om dette.

 

Angrerett
Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Angreretten utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom forbrukeren ikke har mottatt opplysning om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte seg av angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 100 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene, jf. angrettloven § 21 jf. § 8 førte ledd bokstav H.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Kunden er selv ansvarlig for å dekke returkostnadene. Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig. Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt.

 

Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler. I følge norsk lov er reklamasjonsretten satt til 2 år og 5 år for produkter som er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år.

 

Konfliktløsing

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Lenke til Forbrukertilsynet sine rettningslinjer for forbrukerkjøp over internett finner du her

Seilbåtsenteret as

Tostrups vei 5, 3960 Stathelle

Kontakt oss

Takk for at du sendte inn!

bottom of page