top of page

Riggsjekk. 

En riggsjekk gir deg status på rigg og dekksutstyr, og sier noe om hva som bør planlegges av vedlikehold og oppgradering for å ivareta sikkerhet og seilglede. Ved riggsjekk kan man oppdage slitasje og skader i startfasen, før de utvikler seg til større problemer. Mange båter har også potensiale for store oppgraderinger som kan gjøres med enkle grep. 

 

Riggen bør sjekkes jevnlig av profesjonell rigger i tillegg til jevnlig egenkontroll. Seilbåtsenteret er en del av Masthead. Masthead er internt sertifisert til å utføre godkjent riggsjekk og har nødvendig erfaring til å gjøre kyndig sjekk av din rigg. Masthead har en stor samlet database av riggsjekker utført gjennom mange år. Dersom en annen Masthead rigger har gjort riggsjekk på din båttype tidligere, kan denne informasjonen være gull verdt ved sjekk av din båt.

Forventet levetid på stående rigg

         Grunner til å ta riggsjekk: 

  • Økt seilglede. 

  • Økt sikkerhet. 

  • Bedre kjennskap til egen rigg. 

  • Oversikt over kommende vedlikehold. 

  • Reduserer mulighet for feil og mangler ved kjøp og salg. 

  • Høyere annenhåndsverdi. 

  • Lavere vedlikeholdskostnader over tid. 

  • Krav fra forsikringsselskap ved langtur. 

inspeksjon av rigg
Skade på forstagsprofil
båt med bro i bakgrunnen

Verdt å tenke på før du booker riggsjekk: 

Vi vil gjerne vite om dine kjente feil og mangler før vi sjekker riggen. Dette gjør oss i bedre stand til å vurdere og finne en god løsning på problemet, istedenfor å finne det. 

Gi oss tilgang til å komme under dekk, enten for å skru på lanterner, eller for å sjekke mast og innfestninger. 

Vi tar sikkerhet på alvor, og er avhengig av å stole på fall som skal brukes til klatring. Det skal alltid være to fall vi anser som gode nok. Er vi i tvil om fallene dine er gode nok til å klatre i, vil vi enten måtte skifte fallene eller trekke inn egnet klatretau. 

Skjulte feil kan gjøre masten utrygg å klatre i. Vi vil derfor vite om alle potesielle feil på forhånd bland annet for å ivareta egen sikkerhet.

Dette er hovedpunktene som sjekkes under en riggsjekk: 

Rullesystem: Forstaget og rullesystemet er en av delene i riggen som har høyest slitasje og forstaget er ofte det eneste som holder masten fremover. At rullesystemet fungerer er viktig for seilgleden, og at forstaget holder er viktig for sikkerheten om bord. Alle rullesystemer kontrolleres og funksjonstestes der det er mulig. 

Løpende rigg: Løpende rigg er tauverket om bord i båten. Dersom tau har slitasje fra bruk, vil vi se etter hvor denne slitasjen kommer fra for å unngå gjentagende slitasje. Godt tauverk er viktig for seilglede enten det skal løpe fint eller om det skal være strekkfast. Vi ser over løpende rigg og sjakler, og hjelper deg med videre plan for vedlikehold eller skifte.

 

 

Bom og kick: Er bomprofilet rett, bøyd, vridd eller bulket? Det går ofte fint å seile med en svak bøy i bomprofilet, men en bøy eller bulk på feil sted kan også være kritisk. En rodkick med stempel vil hjelpe deg å holde bommen oppe når du tar ned storseilet eller rever seilet. Løfter stempelet som det skal? Løper trinsene i bommen som de skal eller sitter de bom fast? 

 

Stående rigg: Det er mye usikkerhet knyttet til levetid på stående rigg. Båter er forskjellige og båtene brukes forskjellig. Vi har en rekke ting vi tar hensyn til, for å gi deg riktig anbefaling for når du skal skifte din stående rigg. Vår felles database gjør at vi kan se etter kjente feil og mangler andre kanskje ville oversett. 

Riggtrim: En godt justert rigg vil gi seilglede og økt levetid og økt sikkerhet. Selv om riggtrim ikke er en del av en riggsjekk, vil vi kontrollere at riggen er satt slik den bør. Unødvendig mye bevegelse i riggen vil gi slitasje på stående rigg og masteprofil, men rigg som er for stram kan gi skrogskader. 

Dekksutstyr: Vi sjekker blant annet vinsjer, bryteblokker avlaster og rekkewire. Intern og ekstern kursing blant annet fra produsenter gjør oss i stand til å utføre riktig vedlikehold av ditt dekksutstyr. 

 

Mast: Hele masteprofilet kontrolleres. Det gjøres grundig sjekk ved innfestning til stag og vant og for eksempel i forbindelse med salingshorn. Bevegelige deler som trinser og toggler sjekkes for slitasje.

 

Lanterner: Lanterner funksjonstestes og ledninger kontrolleres.  

Priser på Riggsjekk:

 < 26 fot - Kr. 3200,-

27-30 fot- Kr. 3500,-

31-35 fot -  Kr. 3900,-

 36-40 fot - Kr. 4300- 

 41-45 fot - Kr. 4900,- 
46-50 fot - Kr. 5400,-

51-60 fot - Kr. 6300,-

Rulleforstag
Tau og fiolinblokker
bom
Mastefeste for rigg
Mast
mast med båter i bakgrunnen
Utsikt over marina

Seilbåtsenteret as

Tostrups vei 5, 3960 Stathelle

Kontakt oss

Takk for at du sendte inn!

bottom of page